Η πνευμονία αποτελεί σημαντικό παράγοντα νοσηρότητας και θνητότητας στους ηλικιωμένους και πρωταρχική αιτία διακομιδής στο νοσοκομείο, είτε προέρχονται από την κοινότητα είτε διαμένουν σε μονάδες φροντίδας. Σημαντικό ζήτημα συνιστά η δυσκολία διάγνωσης και η καθυστέρηση αγωγής ιδιαίτερα στους «ευπαθείς» ή ιδρυματοποιημένους ασθενείς. Στους ασθενείς αυτούς μπορεί να απουσιάζουν τα «κλασικά» συμπτώματα του βήχα και του πυρετού και η πνευμονία να εκδηλωθεί με άτυπη συμπτωματολογία όπως η επιδείνωση της πρότερης λειτουργικότητας ή η αύξηση των πτώσεων. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς με πνευμονία που σχετίζεται με διαμονή σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων (NHAP), εμφανίζουν συχνά πολλαπλές συννοσηρότητες, αυξημένο κίνδυνο για πολυανθεκτικά παθογόνα, και σημαντικά αυξημένη θνητότητα σε σύγκριση με ηλικιωμένους ασθενείς με πνευμονία από την κοινότητα. Προκύπτει επομένως το ερώτημα της βέλτιστης εμπειρικής αντιμικροβιακής αγωγής στους συγκεκριμένους ασθενείς: χρήζουν αντιμετώπισης ως επί πνευμονίας της κοινότητας ή ενδονοσοκομειακής; Στη συγκεκριμένη ανασκόπηση της πρόσφατης διεθνούς βιβλιογραφίας γίνεται αναφορά στα επιδημιολογικά και μικροβιολογικά στοιχεία, τα κριτήρια διάγνωσης, την αξία των προγνωστικών μοντέλων και τις πρόσφατες οδηγίες για την αντιμετώπιση της πνευμονίας στους ηλικιωμένους. Γίνεται επίσης ιδιαίτερη αναφορά στην προσέγγιση της πνευμονίας που σχετίζεται με μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων (ΝΗΑΡ) με βάση τα δεδομένα σύγχρονων μελετών, αν και ο βέλτιστος αλγόριθμος αντιμετώπισης της NHAP παραμένει μη καθορισμένος.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.gerolib.gr/

ΣΧΕΤΙΚΑ AΡΘΡΑ

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (Χ.Α.Π.) είναι ένας όρος “ομπρέλα” για να περιγράψει τις χρόνιες ...
Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια και Αναιμία H αναιμία αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της Χρόνιας Νεφρικής ...
Οι Επιπτώσεις του Σακχαρώδους Διαβήτη στις Ορθοπαιδικές Επεμβάσεις Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί ...